Dansk Metal: Der mangler information om erhvervsuddannelserne

Dansk Metals forslag om et uddannelsesloft på gymnasiale uddannelser møder hård modstand – selv lægger man vægt på, at elever skal informeres bedre om erhvervsuddannelserne som alternativ til en gymnasial uddannelse.

Manglende information om erhvervsuddannelserne leder til, at 80% af de unge vælger en gymnasial uddannelse. Det siger Dansk Metal, som mener, at man bør være bedre til at sælge erhvervsuddannelserne allerede fra folkeskolen.

Af Benjamin Bøllehuus

Gymnasiale uddannelser har i lang tid vundet flere elever end erhvervsuddannelserne. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det er en udvikling, der bekymrer hos fagforbundet Dansk Metal. I November kom de med et forslag om at rykke 3000 gymnasieelever fra gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelser, da man frygter at mangle faglærte på arbejdsmarkedet i fremtiden. Forslaget mødte dengang stærk kritik, da man ikke havde nogen konkret model for, hvordan disse elever skulle flyttes.

En konkret model er stadig svær at finde, men afdelingsleder for Dansk Metal Østjylland, Daniel Dallerup, mener, at man bør lægge sin energi i folkeskolen. ”Det handler om i langt højere grad at informere eleverne på folkeskolerne om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse,” siger han. Ved at de unge besøger erhvervsuddannelserne og får mulighed for at opleve, hvad erhvervsuddannelserne kan, giver det dem bedre mulighed for at træffe den rette beslutning for dem.

Motivationen skal være den bærende faktor

Finn Wiedemann, lektor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet, forstår dog ikke præmissen for forslaget i første omgang. Ifølge ham er der intet til hinder for, at elever der færdiggør en gymnasial uddannelse ikke bagefter bliver faglært automekaniker eller tømrer. ”Jeg ser ikke nogen grund til, at man ændrer på de unges adfærd og valg af uddannelse.” Han påpeger desuden også, at forslaget strider med nogle grundlæggende principper i Danmark, såsom friheden til at vælge uddannelse.

En anden bekymring er også manglen på motivation, hvis man tager 3000 elever og placerer dem på en uddannelse, som de ikke i første omgang havde valgt. Det pointerer Keld Hvalsø, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget ved Århus byråd for Enhedslisten. Muligheden for at vælge uddannelse skal ikke være afhængig af en karakter eller et loft. ”Man skal være smed, fordi man har lyst til at være smed,” siger han.

Den kritik anerkender Daniel Dallerup. Han er enig i, at man kommer længst med motiverede elever. ”Når man træffer et valg, skal det være på et oplyst grundlag – sådan synes jeg ikke, at det er på folkeskolerne lige nu.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *